Oferta

  • Tłumaczenia zwykłe i poświadczone (dla celów urzędowych), w tym wysokospecjalistyczne (prawo, ekonomia, biznes)
  • Minimum formalności – możliwość przesłania zlecenia w formie elektronicznej (skan), faksem lub pocztą (oryginał do wglądu przy odbiorze tłumaczenia)
  • Błyskawiczne terminy wykonania dzięki autorskiemu systemowi  błyskawicznego pisania
  • Asysta przy ślubach

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top