Strona główna

Marek Mikulski

Tłumacz języka angielskiego i niemieckiego

Tłumacz przysięgły specializujący się w tłumaczeniach zarówno pisemnych jak i ustnych.

Tłumaczenia z języków: angielskiego na polski, z polskiego na angielski, niemieckiego na polski i polskiego na niemiecki.

Współpracuje między innymi z międzynarodowymi firmami doradczymi i finansowymi, kancelariami prawniczymi i notarialnymi, administracją publiczną

Dysponuje Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top