Tłumaczenia pisemne i ustne

Zakres tłumaczeń pisemnych:

 • dokumenty założycielskie spółek
 • dokumenty rejestracyjne przedsiębiorstw
 • akty stanu cywilnego
 • umowy handlowe
 • akty notarialne
 • dokumenty rejestracyjne samochodów
 • świadectwa szkolne i dyplomy uczelni
Zakres tłumaczeń ustnych:

 • akty notarialne,
 • negocjacje handlowe,
 • dla potrzeb sądów, prokuratury, policji,
 • asysta na Zgromadzeniach Wspólników,
 • prawo jazdy – asysta przy egzaminach ustnych i pisemnych.