Oferta

Tłumaczenia zwykłe i poświadczone (dla celów urzędowych), w tym wysokospecjalistyczne (prawo, ekonomia, biznes)

Minimum formalności – możliwość przesłania zlecenia w formie elektronicznej (skan), faksem lub pocztą (oryginał do wglądu przy odbiorze tłumaczenia)

Błyskawiczne terminy wykonania dzięki autorskiemu systemowi  błyskawicznego pisania

Asysta przy ślubach